Retur og bytte

Om du ønsker å bytte eller returnere din bestilling, må dette gjøres inn 14 dager. * Produktet må være ubrukt, hangtags/prislapp skal være på i sin helhet samt utfylt returskjema (Se baksiden). Plagget skal fremstå slik at det kan selges til nye kunder.

Brett gjerne plagget pent inn i den originale polyposen som plagget ble levert i.

Produkter som er tatt i synlig bruk og som returneres, vil ikke bli godkjent som retur og returneres til kunde uten å bli økonomisk refundert. Det gjelder f.eks. plagg med sminke flekker eller parfymelukt, røyklukt osv., da disse ikke kan selges på nytt til andre kunder.

Når du returnerer et produkt eller en bestilling, må du betale kostnaden (49,-) for returen. Hvis noe returneres, ligger risikoen (i tilfelle tap eller skade i løpet av frakten) hos kunden. Vi anbefaler derfor at du alltid benytter frakt med sporing.

Vi behandler refusjoner fortløpende når returene er mottatt. Retur bekreftelse vil mottas på e-post. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss på:
Kontakt@heest.no / +47 48 25 96 38 (Åpningstid er hverdager 8.30 -16.00)

 

For å utføre en retur gjør du følgende

 • Trykk på denne linken: https://retur.bring.no/?q=Hest1671 

 • Skriv inn returkoden: Hest1671
 • Skriv inn din adresse.

 • Skriv ditt ordrenr under referanse

 • Trykk så på Lag returetikett

 • Skriv den ut

 Denne skal klistres på pakken som du sender til oss.

Returvaren leveres på nærmeste post-i-butikk eller postkontor. Den kan også legges i en rød offentlig postkasse dersom du får plass. Merk at returen leveres til Posten/Bring, IKKE Post Nord/MyPack.

  

Return/Exchange

If you wish to exchange or return your order, this must be done within 14 days. * The product must be unused, with all hangtags/price tags intact, and the return form filled out (see the back). The item must be in a condition that allows it to be sold to new customers.

Please fold the item neatly into the original polybag it was delivered in.

Products that have been visibly used and are returned will not be accepted as returns and will be sent back to the customer without being financially refunded. This includes items with makeup stains, perfume smells, smoke smells, etc., as these cannot be resold to other customers.

When you return a product or order, you must pay the cost (49 NOK) for the return. If anything is returned, the risk (in case of loss or damage during shipping) lies with the customer. Therefore, we recommend that you always use tracked shipping.

We process refunds continuously as returns are received. Return confirmation will be sent via email. If you have any questions, you can contact us at: kontakt@heest.no / +47 48 25 96 38 (Opening hours are weekdays 8:30 AM - 4:00 PM).

To perform a return, follow these steps:

 • Click on this link: https://retur.bring.no/?q=Hest1671 

 • Use this code: Hest1671
 • Enter your address.

 • Enter your order number under reference.

 • Click on "Create return label".

 • Print it out. 

 • Attach it to the package you are sending to us.

The return item should be delivered to the nearest post office or post-in-store location. It can also be placed in a red public mailbox if it fits. Note that the return should be delivered to Posten/Bring, NOT Post Nord/MyPack.